Evaluering av lokaldemokratiet i Vadsø
Innbyggermedvirkning kan skje på andre måter enn kun valg. (Illustrasjonsfoto)

Evaluering av lokaldemokratiet i Vadsø

Vadsø var en av de syv kommunene i forsøket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.06.2024 15:45

En ny rapport omtaler hvordan et forsøk i de syv kommunene viser hvordan innbyggerne kan medvirke mer når kommunen skal ta avgjørelser. 

Vadsø kommune var en av de utvalgte kommunene i forsøket. 

Det var i juni 2022 utviklingsprosjektet «Lokaldemokratiet i foregangskommuner» startet. Formålet var å styrke innbyggermedvirkning. 

Departementet ga evalueringsoppdraget til Norwegian Research Centre (NORCE) i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF). Forsker ved NORCE og professor II ved Universitetet i Bergen, Sveinung Arnesen, har vært prosjektleder. 

Evalueringen har kartlagt innbyggertiltakene i Vadsø og de seks andre kommunene i forsøket. Formålet med evalueringen var å skaffe kunnskap om hvordan ulike tiltak styrker lokaldemokratiet i ulike typer kommuner. 

I evalueringsrapporten blir det fremhevet at borgernært styre som medvirkningstiltak, kan interessen og engasjementet til de lokalpolitiske institusjonene bli styrket. Innbyggerne selv vet best hvor skoen trykker, ifølge evalueringsrapporten. Innbyggerne kan gi viktige innspill til de folkevalgte. 

I sluttordet har forskerne skrevet: «De syv kommunene med sine ulike utgangspunkt har gått foran og vist hvordan de tenke rå løse medvirkning i praksis. Erfaringene, både de positive; så vel som de negative, tegner som gode eksempel for andre norske kommuner som ønsker å styrke lokaldemokratiet». 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS