Økt kunnskap for et mer bærekraftig reiseliv
Rapport overlevert næringsminister Cecilie Myrseth. (Foto: Regjeringen.no)

Økt kunnskap for et mer bærekraftig reiseliv

Økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser, ifølge næringsministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.06.2024 21:25

Reiselivsnæringen står overfor mange av de samme utfordringene som det øvrige næringslivet, men er kjennetegnet av relativt lite forskning og innovasjon. 

Derfor har strategigruppen Reiseliv 2030 fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å foreslå forsknings- og innovasjonstiltak til hvordan reiselivsnæringen kan utvikler seg i en mer bærekraftig retning og skape aktivitet i hele landet. Mandag 3. juni ble rapporten overlevert næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). 

--Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er viktig for så godt som alle landets kommuner, og om lag 180 000 mennesker jobber med reiseliv. Her er det stort potensial. Forslagene fra Reiseliv 2030 er et ledd i flere ting som skjer på reiselivsområdet, som vi tar med oss når vi nå skal utvikle reiselivsnæringen videre. Jeg ser frem til å sette meg inn i forslagene, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Nærings- og fiskeridepartementet ga Innovasjon Norge i oppdrag å være sekretariat for strategigruppen for Reiseliv 2030 vinteren 2023. Arbeidet er gjennomført som en inkluderende prosess, hvor strategigruppen har fått innspill og synspunktet fra over 40 aktører fra reiselivet, nettverk, destinasjons- og landsdelsselskap, fylkeskommuner og kommuner, frivillige organisasjoner og miljøorganisasjoner samt forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.  

I mandatet til Reiseliv 2030 vises det til Nasjonale reiselivsstrategi utarbeidet av Innovasjon Norge i 2021. I strategien ble det identifisert fem områder som vil har mye å si for reiselivsnæringens utvikling mot 2030: smart digitalisering, grønn omstilling, tjenester & teknologi, økt foredlingsgrad (konkurransekraft gjennom høy kvalitet og høy kundeverdi) og verdifulle arbeidsplasser.

--Reiseliv er en stor eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Jeg ønsker at vi skal utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsministeren. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS