Har opprettet festivalfondet
Nordkapp kommunestyre, torsdag 23. mai 2024.

Har opprettet festivalfondet

Vedtektene for festivalfondet er på plass.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 27.05.2024 21:59

Nordkapp kommune har opprettet et nytt fond, «Festivalfondet». 

Et enstemmig kommunestyre har fastsatt vedtekter for det nye fondet. Det er ikke satt av penger til fondet. Bevilgning av penger kommer senere. 

--Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde i Nordkapps festivaltilbud innenfor kunst- og kulturfeltet, stimulere til nytenkning og sikre profesjonell formidling av kunst- og kultur til 
det allmenne publikum. Ordningen skal også stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene og speile kommunens overordnede kulturpolitiske satsninger, slik de er nedfelt i kommunens kulturplan, heter det i paragraf 1.

Saksdokumentene


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS