Mange i Nord-Norge tar miljø og klima på alvor
Bankene i SpareBank 1-alliansen gjennomfører bærekraftsundersøkelse. (Illustrasjonsfoto)

Mange i Nord-Norge tar miljø og klima på alvor

Nesten seks av ti nordlendinger er enige i FNs klimapanels konklusjon om at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.05.2024 20:00

Norges største bærekraftsundersøkelse er klar. Bankene i SpareBank 1-alliansen har to år på rad undersøkt holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant kommuner, bedrifter og privatpersoner i hele Norge.

Nesten seks av ti nordlendinger er enige i FNs klimapanels konklusjon om at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte. Det er likevel «bare» fire av ti som mener at eget forbruk har en betydning for klimaendringene. Dette er en nedgang fra i fjor, da drøyt fem av ti mente at eget forbruk har en betydning for klimaendringene. Sammenlignet med den øvrige befolkningen i Norge er innbyggerne i nord litt mindre bevisste på at deres forbruk har innvirkning på klimaendringene.

Under halvparten av de spurte bedriftene ser på bærekraft som strategisk viktig. Det er en nedgang sammenlignet med 2023-undersøkelsen på fire prosentpoeng. På den andre siden har 42 prosent av bedriftene konkrete mål om utslippskutt. Det er ofte store bedrifter, enten i antall eller omsetning, som jobber mest med bærekraft og bærekraftig omstilling. 15 prosent av bedriftene i Nord-Norge har et klimaregnskap som viser utslippene i løpet av et år. Det er det sammen antallet som for bedrifter i landet for øvrig.

Blant kommunene i regionen er det en større andel enn i fjor som har klimaregnskap, konkrete mål for å kutte utslipp, og som har gjort eller planlagt endringer i tjenestemodellen sin på grunn av klimaendringer.
Krav fra myndighetene er den viktigste driveren for grønn omstilling i kommunene. Hele 47 prosent av kommunene oppgir myndighetskrav som den viktigste driveren. Deretter følger tilgang til finansiering og økonomi som viktig for henholdsvis 20 og 14 prosent av kommunene i Nord-Norge


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS