Fylkeskommunen avsetter midler til fiskeri og kystsamfunn
Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå på talerstolen. (Arkivfoto: Karoline Almås Sørensen/Finnmark fylkeskommune)

Fylkeskommunen avsetter midler til fiskeri og kystsamfunn

Fylkeskommunen planlegger nå hvordan de skal bruke midlene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.05.2024 16:00

Fylkesutvalget har bevilget 4,2 mill. kroner til fiskeri og kystsamfunnsformål.

Midlene er tenkt brukt til kartlegging av kystkommunenes og fiskerinæringens status, utfordringer og muligheter. Midlene er også ment å kunne finansiere tiltak innenfor fiskeriene som krever hurtig innsats.

--Fiskeriene har hatt gode rammevilkår de senere årene, men nå ser både vi, Innovasjon Norge, kommunene, næringslivet og forskningen, at dette endrer seg. Ressursgrunnlaget er i tilbakegang og kvotene blir lavere. Noe som skaper uforutsigbarhet, truer økonomien, sysselsettingen og samfunnsutviklingen langs Finnmarkskysten, sier fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) i en pressemelding. 

Fylkesordføreren er samtidig klar på at næringen både på land og sjø har store utviklingsmuligheter, og vil alltid være viktig for Finnmark.  

--Det er derfor vi nå gjør denne satsingen. Fylkeskommunen skal være en viktig motor for utviklingen av Finnmarkssamfunnet i samarbeid med kommunene og andre. Dette er et område der fylket skal bidra i kraft av sin regionale samfunnsrolle, påpeker Bønå.

Det er under planlegging hvordan fylkeskommunen skal bruke midlene. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS