En torsk er ikke bare en torsk
En torsk er ikke bare en torsk. (Illustrasjonsfoto: Øystein Paulsen)

En torsk er ikke bare en torsk

Klimaet endrer seg ofte og raskere enn det artene klarer å tilpasse seg.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.05.2024 01:30

Skrei, kysttorsk, nordsjøtorsk og fjordtorsk. Nei, det er ikke så enkelt som at en torsk er en torsk. Det er flere varianter av torsk. 

--Alle arter tilpasser seg miljøet de er i. Det sier Kjell Magnus Norderhaug, forsker ved Havforskingsinstituttet, ifølge Forskning.no

Det finnes altså flere egne bestander som skiller seg litt fra artsvennene i fjorder, våger og bukter. Forskere regner mangfoldet som en gave og forsikring. 

--Klimaendringene endrer havmiljøet og det raskt. Klimaet endrer seg ofte og raskere enn det artene klarer å tilpasse seg, forklarer Norderhaug.

--Om vi klarer å ta vare på mangfoldet innenfor enkeltarter, så øker vi sjansen for at arten vil klare å henge med i utviklingen og overlever videre. Årsaken er at de ulike variantene kan tåle ulikt. Vi sprer risikoen, ifølge Norderhaug.

Den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) står bak rødlisten. Det er en liste over arter og økosystem som er trua eller i fare for å bli utryddet. Den norske rødlisten er bygd på retningslinjene til IUCN. 

--Vi mener det er uheldig at en overser genetisk variasjon innenfor arter i dette viktige arbeidet. Den geografiske miksen i en bestand påvirker hvor tilpasningsdyktig arten er. Uten kunnskap om dette, så kan en ikke vurdere om arten vil evne å tilpasse seg økt belastning fra klimaendringer. Det betyr at viktig biologisk mangfold kan gå tapt uten at vi vet om det, sier Norderhaug.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS