Foreslår fem valgte medlemmer i viltnemnda i Porsanger
Porsanger rådhus. (Illustrasjonsfoto)

Foreslår fem valgte medlemmer i viltnemnda i Porsanger

Forslag til vedtekter er på høring.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.05.2024 21:25

Porsanger kommunestyre har vedtatt å etablere en kommunal viltnemd. 

Kommunen har sendt et forslag til vedtekter for viltnemda på høring. Ifølge forslaget skal viltnemnda bestå av fem politisk valgte medlemmer med personlige varamedlemmer, og én administrasjonsrepresentant med talerett som faglig veileder og sekretær. 

Medlemmene blir valgt for fire år av gangen, ifølge forslaget. 

Porsanger kommune inviterer alle berørte parter til å komme med tilbakemeldinger på de foreslåtte vedtektene. Høringsfristen er satt til 17. juni. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS