Mulig å søke på rovvilterstatning
Dersom kongeørn tar rein, har reindriftsutøveren krav på erstatning. (Illustrasjonsfoto)

Mulig å søke på rovvilterstatning

Nå er søknadsskjemaet tilgjengelig!
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.05.2024 01:30

Fristen for å søke rovvilterstatning for tap av rein er 31. mai.

Søknad om erstatning for tap av tamrein skal i år gjøres elektronisk, direkte på søknadsskjemaet til Miljødirektoratet, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Dyreeierne har lovfestet rett til full erstatning der fredet rovvilt som gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, er årsaken til tap av husdyr eller tamrein. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS