Mener det blir mer krevende å fjerne forfallet på vegene
Nordvågveien, Honningsvåg. (Arkivfoto)

Mener det blir mer krevende å fjerne forfallet på vegene

NAF er bekymret for vedlikehold av fylkesveger.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.05.2024 21:25

NAF frykter at vegforfallet vil øke på grunn av fylkenes pressede økonomi.

--Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Det får de ikke i revidert budsjett. Økonomien er presset, og forfallet på vegene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en pressemelding. 

Høy inflasjon og stigende renter er ikke bare en utfordring for folk flest. Også fylkene, som til sammen skal ta vare på 44 000 kilometer veg, kjenner på dyrtiden. Det viser en gjennomgang NAF har tatt av flere av fylkenes budsjetter for 2024. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen ikke prioritert å styrke fylkesvegene. 

--De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesvegene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard. 

Én milliard i året, etterslep på 100 milliarder
I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

--Det er ikke nok. Vi ser at flere fylker peker på at budsjettarbeidet er krevende. Vi frykter at vegene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press, sier Handagard.

Samtidig er det ingen tvil om at fylkene anerkjenner den alvorlige tilstanden vegnettet er i. Til sammen er forfallet på fylkesvegene beregnet til over 100 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Men flere fylker har advart mot at det reelle tallet kan være høyere. I tillegg trenger fylkene 60 milliarder kroner for å sikre vegene mot skred og ras.

Slik er vei-forfallet fordelt:

Anslåtte veivedlikeholdsetterslep og rassikringskostnader for fylkeveg per fylke, 2024

Fylke

NAFs estimat veivedlikeholdsetterslep fylkesveg, mill. 2024-kroner*

Anslåtte sikringskostnader fylkesveg, høy og middels skredfaktor, mill. 2024-kroner

Totale anslåtte ettersleps- og sikringskostnader, mill. 2024-kroner

Østfold

2 408

 -  

 2 408

Akershus

2 292

 38

 2 330

Innlandet

6 312

 215

 6 527

Buskerud

6 331

 19

 6 350

Vestfold

2 035

 52

 2 087

Telemark

6 447

 417

 6 864

Agder

7 800

 770

 8 570

Rogaland

5 372

 7 269

 12 641

Vestland

19 457

 23 469

 42 926

Møre og Romsdal

10 625

 4 175

 14 800

Trøndelag

8 009

 136

 8 145

Nordland

14 536

 5 223

 19 759

Troms

9 944

 13 913

 23 857

Finnmark

3 332

 4 830

 8 162

Total

104 899

 60 526

 165 425

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS