Starter eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste
Nå starter eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste. (Illustrasjonsfoto)

Starter eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste

KomRev Nord har orientert kommunen om at de starter eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.05.2024 18:00

KomRev Nord starter eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste, har selskapet orientert Nordkapp kommune om i et brev. 

Det var kontrollutvalget i Nordkapp som vedtok at kommunen ønsker eierskapskontroll i selskapet. 

Problemstillingen i undersøkelsen er: 
1.Fører Nordkapp kommune kontroll med sine eierinteresser i Finnmark Miljøtjeneste AS?

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

--Når vi er ferdige med datainnsamlingen vil vi sende utkast til rapport om eierskapskontroll til den som utøver kommunens eierfunksjon og selskapet for uttalelse. Uttalelsene vil i sin helhet bli innarbeidet i rapporten, før endelig rapport med eventuelle anbefalinger oversendes kontrollutvalgets sekretariat for behandling i kontrollutvalget. Det sendes også kopi av rapporten til eier og selskapet. Det har KomRev Nord skrevet i brevet til Nordkapp kommune. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS