Oppheving av krav til geografisk bosted for valgbarhet
Årsmøtet i Norges Råfisklag (Foto: Lisbeth Nikolaisen Drot)

Oppheving av krav til geografisk bosted for valgbarhet

En mer inkluderende holdning i Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 11.05.2024 18:00

Oppheving av krav til geografisk bosted for valgbarhet

Det ble under årsmøte vedtatt å oppheve kravet om at fiskere må være bosatt i Norges Råfisklags område for å kunne være medlem.

Dette innebærer at alle fiskere som bor i Norge, og som leverer villfanget sjømat gjennom råfisklaget, nå kan bli medlem. Medlemskap innebærer også at man kan velges som årsmøterepresentant eller styremedlem i råfisklaget.

--Ved å oppheve den geografiske sperren viser vi en mer inkluderende holdning overfor fiskere som ikke bor i vårt område, men som fisker i nord og leverer fangsten sin gjennom Råfisklaget. Samtidig vil flere fiskere nå være kandidater til tillitsvervene i Råfisklaget og dermed kunne ha innflytelse i Norges største fiskesalgslag, sier Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag, i en pressemelding.

Det er fortsatt eierorganisasjonene og årsmøtet som foretar valgene til henholdsvis årsmøtet og styret.

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra nordmøre til Russegrensen.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS