Utlysning av skjønnsmidler
Nordkapp kommune kan søke på skjønnsmidler utgiftskrevende forhold. (Illustrasjonsfoto)

Utlysning av skjønnsmidler

Det er mulig å søke på skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.05.2024 15:45

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal fordele skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold. 

Kommunene er invitert til å søke om midler. 

Statsforvalteren tar sikte på å gi kommunene svar i løpet av oktober. 

Midlene skal nyttes til å fange opp lokale utgiftskrevende forhold som ikke ivaretas godt nok gjennom de ordinære kriteriene i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger.

Kommunene bør prioritere søknader som gjelder forhold som har relativt stor betydning for kommunens økonomi/aktivitet. Dette kan være både forhold som er spesifikke for en enkelt kommune, eller en mindre gruppe av kommuner. Varige forhold, som kommunene søker kompensert via tilbakeholdt skjønn, kan i spesielle tilfeller legges til grunn for tildeling av basisskjønn i påfølgende år, ifølge Statsforhandler i Troms og Finnmark. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS