Lakseklyngen søker om driftsstøtte
Lakseklyngen ønsker driftsstøtte. (Illustrasjonsfoto)

Lakseklyngen søker om driftsstøtte

Søknad sendt til kommunene i Vest-Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.05.2024 21:25

Lakseklyngen har søkt kommuner i Vest-Finnmark om driftsstøtte på 50 000 kroner per år i en treårsperiode. 

Alle kommunene i Vest-Finnmark mottar samme søknad. 

--Vi har blant annet begynt å bevege oss mer ut av Altafjordsystemet, gjennom vårt småltsporingsprosjekt for å kartlegge smoltens vandringsmønster. Neste fase skal gjennomføres i Repparfjorden ila. 2024. Ellers jobber vi også med andre prosjekter som går på tvers av kommunene i Vest-Finnmark, og ser for oss at driftsstøtte og tettere samarbeid kan identifisere områder som det er behov får å øke vår innsats i. Vi jobber også tett med å få på plass Finnmarks første Nærings-Phd, hvor arbeidet vil relatere seg til å utvide kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig kystsoneforvaltning, der målet er vekst forent med bærekraft og fordeling av rettighetene til fellesressursene i samfunnet. Det har Lakseklyngen skrevet i et brev til kommunene i Vest-Finnmark. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS