Støtte til sjøsamisk formidlingsprosjekt
Tilskudd til Forbundet Kysten. (Illustrasjonsfoto)

Støtte til sjøsamisk formidlingsprosjekt

Sametingsråden mener prosjektet har god samfunnsmessig nytte.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.05.2024 21:25

Sametingsrådet har bevilget 120 000 kroner i støtte til Forbundet Kysten til et sjøsamisk formidlingsprosjekt om immateriell kulturarv.

Prosjektet skal dokumentere og få nedskrevet sjøsamisk terminologi på småbåter og spesielt klinkbåtterminologi. Målet er å få produsert et formidlingsmateriell som skal være digitalt tilgjengelig som resurs for alle som er interessert i mer kunnskap om klinkbåttradisjonen, ikke bare i sjøsamiske områder, men i nordsamisk språkområde generelt. Forbundet Kysten skal samarbeide med Mearrasiida om prosjektet.

--Sjøsamisk båttradisjon og terminologi er immateriell kunnskap som det er viktig å bevare og formidle i større grad, og jeg er glad for å se to parter som har god kompetanse på denne tradisjonen samarbeide. Forbundet Kysten er en frivillig kulturvernorganisasjon som har som mål å ivareta kystens kulturarv, også den sjøsamiske, og Mearrasiida er en faglig kompetent samarbeidspartner, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) i en pressemelding. 

Markedsføringen av formidlingsmateriellet skal gjennomføres gjennom sjøsamiske institusjoner, relevante skoler og barnehager, samt at det skal ligge tilgjengelig for nedlastning på hjemmesidene til Forbundet Kysten. 

--Dette prosjektet vil ha en god samfunnsmessig nytte ikke bare for vår generasjon, men også for kommende generasjoner, sier Jåma. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS