Regulere returprovisjonsavtaler i reiselivet
Honningsvåg havn, en av havnene med mange av mange turister fra cruiseskip. (Illustrasjonsfoto)

Regulere returprovisjonsavtaler i reiselivet

Returprovisjon er et spørsmål politikere gir oppmerksomhet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.04.2024 20:00

Astrid Aarhus Byrknes, vararepresentant for Hordaland KrF på Stortinget, har stilt næringsministeren et spørsmål om returprovisjon i reiselivsnæringen. 

Returprovisjon i reiselivsnæringen går for eksempel ut på at turistguider inngår provisjonsavtaler med butikker og serveringssteder om å sende turistgrupper dit, mot at de får en andel av pengene som turistene legger igjen.

--I 2019 lanserte regjeringen en nettbrosjyre for å motvirke bruk av returprovisjon i reiselivsnæringen. I dag er det uvisst i hvilken grad nettbrosjyren har hatt motvirkende effekt på problemstillingen.
Hvordan planlegger statsråden å sikre bedre regulering returprovisjonsavtaler i reiselivet? Det har Astrid Aarhus Byrknes skrevet i spørsmålet til næringsministeren. 

--Anvendelse av provisjonsbetalinger er pr. dags dato ikke direkte regulert i konkurranseloven. På generelt grunnlag er det likevel slik at konkurranseloven oppstiller et forbud mot ulovlig samarbeid, og det er også slik at dominerende aktører ikke skal misbruke sin stilling. Korrupsjonsbestemmelsen stiller blant annet vilkår om at fordelen som mottas eller tilbys må være utilbørlig. I dette ligger at det må foreligge et klart klanderverdig forhold, noe som vil kunne variere fra virksomhetsområde til virksomhetsområde. Det har Byrknes skrevet som en del av begrunnelsen for spørsmålet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS