Har tildelt vilttilskudd for 2024
Finnmark fylkeskommune har tildelt vilttilskudd for 2024. (Illustrasjonsfoto)

Har tildelt vilttilskudd for 2024

En del av gikk har blitt avsatt til nyopprettelse av et regionalt viltfond.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.04.2024 09:00

Finnmark fylkeskommune har tildelt 500 000 kroner i vilttilskudd for 2024. Norges Jeger- og Fiskerforbund fikk innvilget flere av søknadene. 

FeFo, Karasjok kommune, Birdlife Norge, NINA, Alta kommune og en privat aktør var andre som fikk tildelt penger. 

--Vi ønsker alle tilskuddsmottakere lykke til med aktivitetene som planlegges, og er glad for å se at jakt og høstningstradisjonene i Finnmark fremdeles er aktuelle, sier hovedutvalgsleder Raymond Robertsen (H) i en pressemelding. 

Av den totale potten er om lag halvparten avsatt til nyopprettelse av et regionalt viltfond. 

Det regionale viltfondet skal etableres i løpet av 2024 og vil gi enda en mulighet til lokale og regionale organisasjoner og kommuner til å søke om midler til gjennomføring av tiltak og aktiviteter som bidrar inn mot jakt og høstbart vilt. Retningslinjer og mer informasjon om dette fondet vil informeres om nærmere på et senere tidspunkt, ifølge Finnmark fylkeskommune. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS