HMS-tjenesten i reindriften gir en tryggere arbeidshverdag
Flytting av rein, en av de faste oppdragene for reindriften. (Illustrasjonsfoto)

HMS-tjenesten i reindriften gir en tryggere arbeidshverdag

I reindriftsavtalen for 2019/2020 ble det satt av penger til et tre-årig prosjekt der Norsk Lanbruksrådgivning (NLR) fikk i oppgave å utvikle og etablere HMS-tjenester i reindriften. Nå er det en permanent ordning.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.04.2024 03:45

Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker. HMS-tjenesten i reindriften er derfor et viktig tiltak for å skape en tryggere arbeidshverdag for næringen, mener landbruks- og matministeren. 

--Reindriften er belastet med mange ulykker. For ofte gjelder dette ulykker som får alvorlige konsekvenser. HMS-rådgiverne i reindriften gjør en viktig jobb, og tjenesten er godt mottatt i næringen. Det handler om å gjøre arbeidshverdagen til reindriftsutøveren tryggere, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding. 

I reindriftsavtalen for 2019/2020 ble det satt av penger til et tre-årig prosjekt der Norsk Lanbruksrådgivning (NLR) fikk i oppgave å utvikle og etablere HMS-tjenester i reindriften. I 2022 ble avtalepartene enige om å gjøre ordningen permanent. I dag er de to HMS-rådgiverne lokalisert i Trøndelag og Finnmark, og har arbeidssted der det drives reindrift.

HMS-rådgiverne i reindriften har avdekket at reineierne har etterlyst et tilbud innenfor psykisk helse som er fleksibelt og lett tilgjengelig. For å møte dette behovet har HMS-tjenesten inngått avtale med Overvinne om levering av et digitalt psykologisk behandlingssystem. Systemet til Overvinne består av en app med selvhjelps verktøy, støtte og råd – en “psykolog i lomma”. Appen er laget av psykologer fra NTNU og St. Olavs Hospital.

--«Psykologen i lomma» er et viktig og nyttig tiltak som gir reindriftsutøveren tilgang til støtte når utøverne trenger den som mest, sier landbruks- og matministeren.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS