Arbeidsmøte om kommuneplanens samfunnsdel
Rådhussalen, onsdag 3. april 2024.

Arbeidsmøte om kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyrerepresentanter i Nordkapp var samlet onsdag formiddag.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 03.04.2024 17:30

Onsdag morgen og fram til lunsj hadde kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, sitt andre arbeidsmøte for Nordkapp kommunes samfunnsplan. 

Det var 25 personer tilstede i rådhussalen fra alle partiene i kommunestyret. 

--Kommuneplanens samfunnsdel er en strategisk plan som skal rulleres etter hvert kommunestyrevalg, sier Vegard Juliussen, plankonsulent i Nordkapp kommune, til Radio Nordkapp. !Rådhussalen, onsdag 3. april 2024.

--Det er viktig at vi prøver å gjøre det så folkelig som mulig når vi jobber med samfunnsplanen, fordi det mange ganger kan det bli stammespråk fra oss i administrasjonen, sier Juliussen. 

--Kommuneplanens samfunnsdel er på mange måter kommunens «politiske manifest». Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene. Det kommunale plansystemet er blant de viktigste styringsverktøyene kommunen har. Det har Nordkapp kommune skrevet på kommunens nettsted.  


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS