Godt fiske i påsken
Godt fiske i påsken. (Illustrasjonsfoto)

Godt fiske i påsken

Fisknytt fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 02.04.2024 16:00

Påsken bød på gode værforhold og stort sett godt fiske for båtene som driftet i forrige uke.

Mange båter er allerede ferdig med torskekvoten, og mang ble ferdige med kvoten i løpet av uken. 

De fleste av kjøperne i råfisklagets område har hatt åpent og kjøpt fisk i påsken, og det ble levert vel 8 000 tonn fersk torsk. Det er godt brukbart kvotesituasjonen tatt i betrakning. 

--Lofoten hadde størst aktivitet, med størst kvantum levert av både torsk, sei og hyse, melder Norges Råfisklag i Fisknytt

Omsetningen av fersk torsk i uke 13, fra mandag 25. til søndag 30. mars, utgjorde 8 180 tonn til en verdi av 302 millioner kroner

Toppuken så langt i år er uke 10 med 12 730 tonn og 459 millioner kroner. 
Det er imidlertid enda et stykke igjen til de kvantumsnivåene som toppukene i vinterfisket har pleid å ligge på. I 2021 inntraff toppuka i uke 10 med 22 333 tonn/ 356 millioner kroner omsatt.

68 juksabåter i godt fiske med leveranser i Havøysund, 46 i Tufjord, 34 i Breivikbotn, 22 i Skarsvåg og 20 i Gjesvær. 

I Troms var det levert 1340 tonn, hvorav 670 tonn var tatt på snurrevad og 630 tonn på garn.

Vesterålen stod for 1 130 tonn, hvorav 980 tonn fra snurrevad og 140 tonn fra garn. 

I Øst-Finnmark var det levert 490 tonn, hvorav 320 tonn kom fra garn og 90 tonn fra snurrevad. 

På Helgeland var det levert 50 tonn, kvanta under 5 tonn i resterende leveringssoner.


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS