Ny skolestruktur i Måsøy?
Debatt om skolestrukturen i Måsøy. (Illustrasjonsfoto)

Ny skolestruktur i Måsøy?

Kommunnedirektøren har lagt fram tre alternativ, alternativ som er sendt ut på høring.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.04.2024 01:30

Kommunedirektøren i Måsøy har sendt ut på høring forslag til tre alternative skolestrukturer. 

I saksutredningen er det lagt frem tre alternativ: 
Alternativ 1:
-Drifte slik det gjøres i dag 1. – 10. trinn ved Gunnarnes skole.

Alternativ 2:
-Drifte med 1. – 4. trinn, kun barneskole på Gunnarnes skole fra skoleåret 24/25

Alternativ 3:
-Endring av skolekretsgrense, gjeldende fra skoleåret 24/25.

Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringsfristen er satt til 20. mai 2024. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS