Søknad om endring av eksisterende anlegg i Storvika
Grieg Seafood Finnmark har søkt om endring av eksisterende anlegg i Storvika. (Illustrasjonsfoto: Grieg Seafood Finnmark)

Søknad om endring av eksisterende anlegg i Storvika

En søknad fra Grieg Seafood er på offentlig høring.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.03.2024 09:30

Grieg Seafood Finnmark har søkt om endring av v lokalitet i Storvika i Nordkapp kommune. 

Søknaden gjelder endring på utforming av eksisterende anlegg og fôrflåte ved lokaliteten. Det søkes ikke om endringer i maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten.

Søknaden er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Dem som har merknader til søknaden, må sende disse skriftlig til kommunen innen 5. april. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS