Formannskapet overtar for hovedutvalgene
Formannskapet, fredag 22. mars 2024.

Formannskapet overtar for hovedutvalgene

Nordkapp formannskap har overtatt oppgavene som hovedutvalgene i kommunen hadde.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 27.03.2024 17:30

Etter valget i fjor vedtok flertallet at det ikke skulle velges hovedutvalg før man har gått igjennom en omstillingsprosess administrativt og politisk i Nordkapp kommune. 

Igjennom flere år har oppgaver blitt delegert til hovedutvalgene. Nå har formannskapet vedtatt at formannskapet overtar alle oppgavene som er delegert til hovedutvalgene. 

Det er ingen lover som krever hovedutvalg. 

Eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd, er lovpålagte råd som alle kommunene skal ha. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS