Festivalstøtteregelverk
Formannskapet, fredag 22. mars 2024.

Festivalstøtteregelverk

Nordkapp kommune er i en prosess der kommunen vil etablere festivalfond.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 27.03.2024 13:30

Nordkapp formannskap har behandlet administrasjonens første utkast til regelverk for festivalfond. 

Etter hvert som antall festivaler i Nordkapp har økt, har det også vært usikkerhet hvordan søknader om støtte skal behandles av formannskapet. 

Politikere har vedtatt at de vil opprette et festivalfond, et fond der alle festivalene kan søke om støtte. 

--Vi har vært i kontakt med andre kommuner for å se hvordan de har løst dette. Det er ikke så mange kommuner som har festivalfond. Vi har også sett på regelverket til fylkeskommunen, men her er det varslet en revidering av retningslinjene. Det sa Andreas Børvik, virksomhetsleder for kultur, i formannskapet. 

Formannskapet vedtok at administrasjonen tar med seg de signalene som ble gitt av politikerne og kommer tilbake med forslag til retningslinjer for festivalfond. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS