Ønsker forbud mot nye hyttefelt
Sarnes, ett av områdene i Nordkapp der hytter har blitt bygget. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker forbud mot nye hyttefelt

Forslag om et forbud mot nye hyttefelt i Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.03.2024 13:30

SV-politikere på Stortinget ønsker et nasjonalt forbud mot nye hyttefelt. 

Det er Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Birgit Oline Kjerstad som har fremmet representantforslaget om stans av nye hyttefelt. 

SV-representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot nye hyttefelt som ikke allerede er regulert. SV-representantene ønsker også at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å innføre en foreldelsesfrist på reguleringsplaner.

Danielsen og Kjerstad ønsker også tiltak som sikrer at nye hyttefelt ikke tilknyttes strømnettet.

--Nye hyttefelt er mange steder også en utfordring for både den samiske tamreindrifta og for villreinen. Hyttefeltene splitter opp arealene og gjør det vanskelig å drive med rein, samt at både tamrein og villrein presses inn på mindre områder og opplever økt forstyrrelse. Det har Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Birgit Oline Kjerstad skrevet som en del av begrunnelsen for forslaget


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS