Har fastsatt forskriften som regulerer laksevekst
Forskriften som regulerer vekst for produksjon, er fastsatt. (Illustrasjonsfoto)

Har fastsatt forskriften som regulerer laksevekst

For laksenæringen er det bred politisk enighet om en bærekraftig havbruksforvaltning.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.03.2024 09:30

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan få øke produksjonskapasiteten av laks med totalt 21 000 tonn i grønne områder, mens oppdrettere i røde områder må ta ned kapasiteten med inntil 11.400 tonn.

--Oppdrettsnæringen er viktig for Norge, og det er bred politisk enighet om at vi må ha en bærekraftig havbruksforvaltning. Jeg har forståelse for at det er krevende for oppdrettere på Vestlandet som må ta ned produksjonen sin, men jeg mener at hensynet til miljø er så viktig at det må gå foran, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding. 

Regjeringen har nylig bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Fargeleggingen innebærer at det tilbys vekst i seks områder, produksjonen må fryses i fem områder, og gis pålegg om reduksjon av kapasitet i to områder. Reduksjonen skyldes at næringens samlede lakseluspåvirkning over en toårsperiode har vært uakseptabel.

Vest-Finnmark (PO12) og Øst-Finnmark (PO13) får grønt lys, og kan øke produksjonskapasiteten innenfor havbruk. 

Fakta: om vekst i oppdrettsnæringen i 2024

  • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
  • Først tilbys én prosent til fastpris. Dette er tilbud om vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 170 000 kroner per tonn. Tilbud om fastprisvekst lyses ut på Fiskeridirektoratets nettsider.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak, vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 170 000 kroner per tonn.
  • Frist for å søke om vekst til fastpris og unntaksvekst er 17. april.
  • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. 
  • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 11 400 tonn produksjonskapasitet. Den reelle reduksjonen kan imidlertid være noe lavere, avhengig av hvor mye produksjonskapasitet som får fritak fra nedtrekk etter unntaksreglene.
  • I lys av høringen gjøres det noen mindre endringer i ordlyden i enkelte av bestemmelsene, uten at dette innebærer endringer i innhold.
  • Videre gjøres det to endringer i frister. Frist for å rette eventuelle feil i søknad om unntak settes til én uke, mens frist for å akseptere tilsagn om unntaksvekst settes til én uke.

Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS