Regnskapet er i rute
Formannskapet, fredag 22. mars 2024.

Regnskapet er i rute

Nordkapp kommunes regnskap for 2023, blir i disse dager levert til revisor. Dette ifølge kommunedirektørens orientering til formannskapet.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 26.03.2024 21:30

Regnskapet og årsmeldingen for Nordkapp kommune i 2023, blir levert til revisor innen utgangen av mars. Det sa kommunedirektør Idar Jensen i orienteringen til formannskapet, fredag 22. mars. 

Regnskapet for 2023 er ferdig og rapportert inn i Kostra. 

Hvis alt går etter planen, vil regnskapet bli behandlet og vedtatt av kommunestyret før sommeren. 

Nordkapp kommune kommer til å forlate ROBEK så snart det er lagt fram en økonomiplan som er i balanse. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS