Størst aktivitet i Lofoten
Mange båter i fisket i uke 12. (Illustrasjonsfoto)

Størst aktivitet i Lofoten

Fisknytt fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 26.03.2024 16:00

For tredje gang i år ble det levert mer enn 10 000 tonn torsk av kystfiskeflåten på en og samme uke. 

Over 10 700 av denne gytevandrende sesongsfisken ble fisket og levert i uke 12, fra mandag 18. til søndag 24. mars.

--Samtidig ble det levert mindre av både hyse og sei. Felles for alle tre artene var at mesteparten av det totale kvantumet ble levert i Lofoten, melder Norges Råfisklag i Fisknytt

Havfiskefartøyene som har fanget snøkrabbe langt nord i Barentshavet, avsluttet fisket mandag i forrige uke da årets kvote var oppfisket.

Av kvantumet i uke 12 var 5 750 tonn tatt på garn, 4 140 tonn på snurrevad, 630 tonn på juksa og 200 tonn på line/autoline.

Det var god spredning på leveransene. I likhet med uken før var Lofoten største leveringssone med 3 370 tonn, hvorav 2 410 tonn fra garn og 880 tonn fra snurrevad. 

Videre var det levert 2 940 tonn i Vest-Finnmark, her var 1 350 tonn tatt på garn, 1 010 tonn på snurrevad og 540 tonn på juksa.

I Troms var det levert 2 230 tonn, hvorav 1 120 tonn kom fra garn og 1 040 tonn fra snurrevad. 

Vesterålen stod for 1 110 tonn, hvorav 930 tonn fra snurrevad og 160 tonn fra garn.

I Øst-Finnmark var det levert 1 000 tonn, hvorav 620 tonn kom fra garn og 280 tonn fra snurrevad. 

På Helgeland var det levert 60 tonn, kvanta under 20 tonn i resterende leveringssoner.


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS