Nord-Norge kan bli et «Silicon Valley»
Nord-Norge som «Silicon Valley»? (Illustrasjonsfoto)

Nord-Norge kan bli et «Silicon Valley»

Ny rapport som tar for seg framtiden i Nord-Norge.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.03.2024 21:25

I det mest optimistiske fremtidsbildet i rapporten, blir Nord-Norge beskrevet som et slags «Sillicon Valley» i Arktis, der regionen har blitt «en høyborg for blågrønn vekst».

Scenariet har fått navnet «Det meste er nord», og i dette fremtidsbildet har Nord-Norge vokst til å bli landets mest fremtidsrettede næringsregion.

De andre scenariene er ikke like optimistiske.

I scenariet «Pendlersamfunn» beskrives en fremtid hvor Nord-Norge er i forfall og hvor mangelen på arbeidskraft er stor. Mens i scenariet «Petroleum og rorbuer» har petroleum fått et oppsving, og store deler av norsk olje- og gassnæring har flyttet nordover.

Nordområdesenteret ved Nord universitet, Kunnskapsparken i Bodø og Dietz Foresigh som står bak rapporten. Rapporten heter «Nord-Norge 2040: Scenarier for næringslivet», og viser fire scenarier for hvordan landsdelen kan utvikle seg de neste 20 årene, ifølge nord.no. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS