Spørsmål om laksefiske i Tana
Spørsmål fra Stortinget om Tanavassdraget. (Illustrasjonsfoto)

Spørsmål om laksefiske i Tana

Klima- og miljøministeren må svare på spørsmål fra SVs Hilde Marie Gaebpie Danielsen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.03.2024 18:00

Hilde Marie Gaebpie Danielsen, vararepresentant for Sør-Trøndelag SV, har stilt klima- og miljøministeren et skriftlig spørsmål. 

--Vil regjeringen bidra til å videreføre den elvesamiske kulturen i Tana ved å innhente tradisjonell kunnskap i forvaltningen av Tanavassdraget og åpne for tradisjonelt samisk laksefiske i et begrenset omfang i 2024, og er beslutningen om stans av elvefiske i tanaelva vurdert opp imot artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter? Det er spørsmålet fra SV-representanten. 

--Tanaelva, med sine sideelver, er det største laksevassdraget på Nordkalotten og inntil nylig et av verdens mest produktive. Laksefisket i elva er også avgjørende viktig for den urgamle elvesamiske kulturen. I følge Sannhets- og forsoningskommisjonen representerer laksefisket i Tanavassdraget, ved siden av reindriften, den samiske næringen som har «sterkest rettslig beskyttelse». Det har Hilde Marie Gaebpie Danielsen skrevet som en del av begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS