Har kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark
28 kontrollører fra skattepatruljen innhentet informasjon fra totalt 327 medarbeidere på de 24 fiskebrukene.

Har kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark

Skatteetaten har besøkt en del av fiskebrukene i Nord-Norge.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2024 20:00

Skatteetatens skattepatrulje har de to siste ukene kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark.

--Vi vet at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som krever lite formell kompetanse, og derfor er det naturlig for oss å gjennomføre slike kontroller i denne bransjen nå, når det er stor aktivitet hos dem. Gjennom slik kontrollvirksomhet krymper vi handlingsrommet for useriøse og kriminelle aktører og sikrer like konkurransevilkår for de næringsdrivende. Det sier Erik Nilsen, skattekrimsjef i Skatteetaten, i en pressemelding. 

Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer. Kontrollørene sjekker at fiskebrukene har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på arbeiderne. Over 80 prosent av arbeidstakerne på de 24 fiskebrukene hadde utenlandsk bakgrunn. Veiledning av disse, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, er derfor et viktig aspekt i slike kontroller.  

Foreløpige resultater viser at det ble funnet feil hos fem av de 24 fiskebrukene. 

--Vi vil nå gå nøye gjennom informasjonen vi har innhentet og kombinere den med annen kunnskap vi besitter. Det vil være en del av grunnlaget for videre oppfølging av både bransjen og muligens noen av de kontrollerte virksomhetene. Det er også aktuelt å dele informasjon der vi mistenker brudd på regelverk som forvaltes av andre etater, sier Nilsen.

Både i forkant og underveis i kontrollene har Skatteetaten hatt et svært godt samarbeid med andre etater som Kystvakten, Fiskeridirektoratet, PST, politiet og Tolletaten. 

--Vi ble i hovedsak tatt godt imot av fiskebrukene, og de la til rette for at våre kontrollører fikk gjennomført kontrollene på en god måte, sier Nilsen.


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS