Lebesby utsatte behandlingen av vindkraftsakene
Lebesby kommunestyre, oktober 2023. (Arkivfoto: Facebook.com)

Lebesby utsatte behandlingen av vindkraftsakene

Utsatte behandlingen av vindkraftsaker.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.03.2024 01:30

Det ble ingen behandling av de fem planinitiativene om områderegulering til vindkraft i Lebesby kommune.

Ifølge ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) har NVE forsikret om at det ikke er nødvendig med et kommunestyrevedtak for at NVE skal ta med prosjektene videre i sin behandling, skriver Sagat.

Rafaelsen foreslo på tirsdagens kommunestyremøte å utsette behandlingen av de fem områdereguleringsplanene for vindkraft. Lebesby kommune sendte i desember brev til reinbeitedistrikt 9 og 13 der de ba om innspill på hvilke områder som er minst til ulempe for reindriften.

--Det er fordi vi har en intensjon om at de løsningene vi velger skal være de best løsningene for aktørene i Lebesby kommune, sa Rafaelsen i kommunestyret.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS