Et godt fiske
Godt vær for fiske i uke ti. (Illustrasjonsfoto)

Et godt fiske

Fisknytt fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.03.2024 21:30

Godt vær og god tilgjengelighet på torsk langs kysten, førte til at kystflåten i forrige uke leverte vel 12 700 tonn torsk til verdien 458 millioner kroner. 

--Vi noterer oss dermed foreløpig toppuke i torskefisket så langt i år, og er spent på de påfølgende ukene som tradisjonelt sett er beste ukene i skreifisket. Det har Norges Råfisklag skrevet om fisket i uke ti, mandag 4. til søndag 10. mars. 

Av kvantumet i uke 10 var 7 283 tonn tatt på garn, 3.545 tonn tatt på snurrevad, 1.295 tonn på juksa og 573 tonn på line/autoline. 

Fordelt per leveringssone var størst kvantum levert til Vest-Finnmark med 3 449 tonn, hvorav 1 542 tonn fra garn og 1.096 tonn fra snurrevad.

Videre var det levert 2 950 tonn i Lofoten/Salten, hvorav 2 264 tonn kom fra garn. 

I Troms var det levert 2 753 tonn, hvorav 1.942 tonn kom fra garn.

Vesterålen stod for 2 521 tonn, hvorav 1 276 tonn fra snurrevad og 989 tonn fra garn. 

I Øst-Finnmark var det levert 892 tonn, hvorav 427 tonn kom fra garn.

På Helgeland var det levert 84 tonn, kvanta under 26 tonn i resterende leveringssoner.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS