Tiltakssonen skiller seg positivt ut
Hammerfest. (Arkivfoto)

Tiltakssonen skiller seg positivt ut

Statistisk sentralbyrå har laget en kohortanalyse.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.03.2024 12:00

Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark har tiltak for å skape en attraktiv region slik at mennesker kan bo og arbeide nord i Norge. 

Statistisk sentralbyrå har laget en kohortanalyse av flytting til og fra storbyene, distriktskommunene, og tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. 

Statistisk sentralbyrå sammenlignet utviklingen i tiltakssonen med tilsvarende sentralitetsklasser i landet ellers. I sentralitetsklasse 4, som er Alta og Hammerfest, skiller tiltakssonen seg positivt fra samme sentralitetsklasse i landet ellers, med mindre utflytting og mer innflytting. Det samme er faktisk tilfellet også for kommunene med sentralitet 5 og 6 i tiltakssonen, om enn ikke i like stor grad som i Alta og Hammerfest.

Samtidig er gjennomtrekken i tiltakssonen mye høyere enn kommuner med samme sentralitet i landet ellers. Etter at utflyttingen av innflyttere er trukket fra, er likevel nettoeffekten større innflytting i tiltakssonen enn i kommuner i samme sentralitetsklasse i landet ellers, ifølge Statistisk sentralbyrå. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS