Innstiller på å avvise innbyggerforslaget
Personer i Nordkapp ønsker å bevare driften i Skårungen barnehage på Klubben. (Arkivfoto)

Innstiller på å avvise innbyggerforslaget

Formannskapet innstiller at kommunestyret ikke skal behandle innbyggerforslaget om Skåringen barnehage.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 04.03.2024 01:30

Formannskapet anbefaler at kommunestyret avviser behandlingen av innbyggerforslaget om å bevare Skårungen barnehage. 

Innbyggerforslaget krever at kommunestyret bevarer Skårungen barnehage. Videre mener man at Nordkapp kommune må ha en sentrumsbarnehage. Politikernes vedtak om å flytte Skårungen til Storbukt for å få mer areal til barnehageplasser er urealistisk, da skoen trykker på at kommunen behøver bemanning i barnehagesektoren. Vedtak om å flytte Skårungen barnehage må oppheves, og vi trenger en mer gjennomtenkt strategi for å kunne skape flere barnehageplasser, heter det blant annet i innbyggerforslaget.

Administrasjonens vurdering er at det ikke kan fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden.  Saken om Skårungen barnehage ble behandlet i kommunestyremøtet 23. november 2023. 

Kommunestyret skal selv ta stilling til om forslaget kan fremmes. Derfor oversendes saken til behandling i kommunestyret. 

Innstillingen fra formannskapet om at kommunestyret ikke skal behandle saken på nytt, var enstemmig. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS