Ønsker flere boliger i Nordkapp
Årsmøte i Nordkapp Arbeiderparti.

Ønsker flere boliger i Nordkapp

Årsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti ønsker flere boliger på Magerøya.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 29.02.2024 20:00

Nordkapp Arbeiderparti vil jobbe for å utvikle boligsituasjonen i kommunen. Målet må være å øke antallet hus, leilighetsbygg og hybler, for å imøtekomme behovet. 

--Vi ønsker å ha husrom til borteboende elever, tilflyttere, besøkende, flyktninger, og de som ønsker en endret bosituasjon, har Nordkapp Arbeiderparti skrevet i en årsmøteuttalelse

--Nordkapp videregående skole har som eneste videregående skole i fylket ikke tilgang på elevhybler. Saken er drøftet med fylkeskommunen og må følges tettere opp for flere løsninger. For eksempel må fylkeskommunen kunne garantere for utleie slik at private aktører kan bygge hybler eller leiligheter, har årsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti vedtatt. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS