Scandic har trukket klagen på områdeplanen
Kommunestyret som 29. juni vedtok områdeplanen for Nordkapp-halvøya, et vedtak Scandic og Rica Eiendom klaget på. (Arkivfoto)

Scandic har trukket klagen på områdeplanen

Denne måneden sendte Scandic og Rica Eiendom brev til Statsforvalteren der de trakk klagen på vedtaket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.02.2024 13:30

Scandic og Rica Eiendom har trukket klagen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter vedtaket i kommunestyret om områdereguleringen for Nordkapp-halvøya. 

Nordkapp kommunestyre vedtok områdeplanen for Nordkapp-halvøya den 29. juni 2023. Den 11. juli samme år innga Scandic og Rica Eiendom) klage til Statsforvalteren over Nordkapp kommunes vedtak. Scandic og Rica viste i klagen til at kunngjøringen av vedtaket bestod av utdaterte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, ettersom de omfattende endringsforslagene som ble presentert i planutvalgsmøtet 19. juni 2023 og senere vedtatt i kommunestyremøtet 29. juni 2023, ikke var inntatt. For øvrig viste Scandic og Rica til at det var inntatt en rekke materielle endringer i den områdeplanen som ble vedtatt, sammenlignet med det planforslaget som var ute på offentlig ettersyn.

--Rica/Scandic velger med dette å trekke klagen, har Snorre Moe fra Scandic Hotels AS og Ronny Wilhelmsen fra Rica Eiendom Holding AS skrevet i det korte brevet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS