300 000 kroner til Den norske kirke
Penger fra sametingsrådet til konfirmasjonsleir. (Illustrasjonsfoto)

300 000 kroner til Den norske kirke

Det er viktig for samiske ungdommer å få trosopplæring på sitt hjertespråk, ifølge sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.03.2024 21:25

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til å arrangere samisk konfirmantleir for årets samiske konfirmanter.

Sametingsrådet har gjennom tilskuddsordningen Språkutviklingstiltak bevilget 300 000 kroner til Den norske kirke. Den norske kirke har arrangert konfirmantleir for årets samiske konfirmanter 16.–19. februar. I år er det mange samiske konfirmanter som har ført til at det ikke var mulig å samle alle ungdommene på ett sted. Den norske kirke har måttet dele konfirmanter i to grupper. En gruppe møttes på Tømmerneset utenfor Sørreisa og den andre gruppen på Sjunkhatten utenfor Bodø.

Sametinget har gjennom flere år gitt tilskudd til å arrangere Samisk konfirmantleir. Tidligere har det vært konfirmantleir for samiske konfirmanter som ikke har samisk språk eller samisk innhold i den ordinære konfirmasjonsundervisningen. Fra 2023 er dette endret slik at leiren er for alle samiske konfirmanter, uavhengig av om de har samisk språk og samisk innhold i den ordinære konfirmasjonsundervisninga eller ikke. Målet med leiren er å samle samisk ungdom fra alle samiske språkområder. De som har samisk som hjemmespråk får gjennom språkarenaen mulighet til å lære seg nye begrep, termer og ord, men også til å høre og bli kjent med andre samiske språk. De som ikke behersker samisk så godt får høre og praktisere samisk.

--Sametinget ser det som viktig at ungdom får samles på språkarenaer. I denne språkarenaen kan ungdommene både utvikle og bli kjent med samisk språk. På språkarenaen kan man også bli kjent med andre samiske språk. Det er også viktig for samisk ungdom å få trosopplæring på sitt hjertespråk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS