Utreder egen rådgivningstjeneste i reindriften
Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Foto: Torbjørn Tandberg)

Utreder egen rådgivningstjeneste i reindriften

Reindriftsnæringen har behov for ulike typer rådgivning, ifølge landbruks- og matministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.03.2024 15:45

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NLR) vil utrede en egen rådgivertjeneste i reindriften. Partene er også enige om å styrke velferdsordningene, som for eksempel økt avløserstøtte ved sykdom og svangerskap.

Avtalepartene, staten og NLR, er enige om behovet for en reindriftsfaglig rådgivning, og at det derfor nå må gjennomføres en utredning for å finne ut hvordan en slik tjeneste skal utformes for fremtiden.

Utredningen som nå gjennomføres, skal blant annet avdekke hvilke fagområder det er behov for å dekke, og hvordan en rådgivertjeneste skal organiseres. Utredningen skal også omfatte en vurdering om hvordan tilskudd til avløsning i reindriften og en avløserordning kan administreres og forvaltes av en rådgivningsenhet.  

Utredningsoppdraget vil bli lyst ut av Landbruksdirektoratet og utredningen skal være ferdigstilt innen 1. desember 2024.

--Reindriftsnæringen har behov for ulike typer rådgivning, på ulike fagområder, og jeg legger til grunn at utredningen av en rådgivertjeneste for reindriften vil være et sentralt underlag for avtalepartene under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2025/2026, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding. 


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS