Vil løfte frem samisk næringsliv med nytt veikart
Næringsminister Jan Christian Vestre. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Vil løfte frem samisk næringsliv med nytt veikart

Onsdag deltok næringsminister Jan Christian Vestre på Sápmi Business Conference i Kautokeino.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.02.2024 01:30

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene.

Onsdag, under den internasjonale næringskonferansen Sápmi Business Conference i Kautokeino, presenterte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) den nye satsingen på samisk næringsliv.

--Vi vil bidra til å utløse potensialet i samisk næringsliv og bygge videre på suksesshistoriene som finnes her i Sápmi. Vi er fast bestemt på å legge til rette for næringsutvikling som ikke bare skaper verdier og arbeidsplasser, men også ivaretar og fremmer samisk kultur og identitet, sa næringsminister Jan Christian Vestre.

--Veikartet for samisk næringsliv vil være et verktøy for å identifisere vekstmuligheter i hele bredden av næringslivet. Det handler om å videreutvikle tradisjonelle samiske næringer og å utnytte mulighetene som finnes på områder som reiseliv, kreativ næring og annen samisk kulturbasert virksomhet, sa næringsministeren.

Ønsker innspill fra næringslivet
Arbeidet med veikartet er ment å supplere Sametingets eget arbeid for næringsutvikling. Et tett samarbeid med Sametinget og god dialog med samiske organisasjoner, næringsaktører og kunnskapsmiljøer vil være sentralt for å få til et godt resultat.

--Sápmi har mange dyktige og innovative næringsutøvere. Jeg er opptatt av at samiske næringer må få utviklingsmuligheter, og det har Sametinget jobbet med over flere år. Jeg håper at veikartet kan bli et viktig bidrag og at næringsaktører i hele Sápmi vil bidra med innspill, sier sametingspresidenten Silje Karine Muotka i en pressemelding. 

Fremover skal det holdes flere innspillsmøter, og alle er også velkomne til å sende sine innspill til Nærings- og fiskeridepartementets postmottak.


Annonse:
https://www.nordkapp.kommune.no/
Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS