Søker om støtte til Helsesportsuka
Det blir helsesportsuke i vinter, men Lions Club Porsanger trenger økonomisk støtte. (Illustrasjonsfoto)

Søker om støtte til Helsesportsuka

Lions Club Porsanger med brev til Nordkapp kommune.
Sport
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.02.2024 05:30

Lions Club Porsanger har søkt Nordkapp kommune om økonomisk støtte til Helsesportsuka, et arrangement i Olderfjord i perioden 8. til 15. mars. 

--Dette har vært og er Lions Club Porsanger sitt «fyrtårn». Uka markedsføres av Lions både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt som en stor og ekte Lionsaktivitet. Uka er en stor oppgave for vår klubb, og vi er særdeles avhengig av hjelp for å få finansieringen på plass. Budsjettet for år 2024 er på kr. 475 000. I tillegg kommer arbeidsinnsats fra det enkelte Lions medlem, og dennes familie. Dette gjelder både forarbeid, arbeid under uken og etterarbeid. Enkelte medlemmer og andre medhjelpere tar ferie, avspasering og fri uten lønn for å være hjelpere under uken. Lions Club Porsanger håper på positiv behandling av vår søknad om økonomisk støtte. Det har Lions Club Porsanger skrevet i brevet til Nordkapp kommune. 

Tilbudet gis til psykisk og fysisk funksjonshemmede fra 12 år og oppover. 

--I 2023 tok vi imot ca.30 deltagere, totalt var vi ca. 105 inkl. ledsagere og medhjelpere, ifølge brevet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS