Klage på eiendomsskatt må være sendt innen 25. mars
Honningsvåg der boligeiere betaler eiendomsskatt. (Illustrasjonsfoto)

Klage på eiendomsskatt må være sendt innen 25. mars

Informasjon med utgangspunkt i eiendomsskatten kommunen krever inn, er lagt ut til offentlig ettersyn.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.02.2024 05:30

Klager på utskrevet eiendomsskatt i Nordkapp kommune må sendes skriftlig til kommunen innen 25. mars 2024. 

Kommunestyret vedtatt at alle eiendommer i kommunen skal betale eiendomsskatt for 2024. Skatten er basert på verdsettingen av eiendommer fra 2017, med den første utskrivingen av eiendomsskatt i 2018. 

En liste med informasjon om eiendomsskattetaksten, bunnfradrag, skattesats og beregnet eiendomsskatt for 2024 vil være tilgjengelig for offentlig ettersyn i tre uker fra 12. februar. I tillegg vil det være en liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i henhold til Eiendomsskatteloven. 

Eiendomsskatten for 2024 blir fakturert månedlig over 12 terminer. Alle eiendomsbesittere vil motta en skatteseddel som viser eiendomsskattetaksten og den utlignede eiendomsskatten. Det har Nordkapp kommune skrevet på nett


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS