Sette til side dommen i Nordkapp-saken?
Johnny Ingebrigtsen, Trudy Engen og Kirsti Bergstø på Nordkapp. (Foto: Nordkapp SV)

Sette til side dommen i Nordkapp-saken?

Prøver den ferske politiske ledelsen i Nordkapp å sette til side dommene i Nordkapp-saken? Nordkapp SV stiller spørsmålet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.02.2024 11:00

Prøver den ferske politiske ledelsen, med ordføreren i spissen, å sette til side dommene i Nordkapp-saken og løpe storkapitalens ærend? Spørsmålet stiller styret i Nordkapp SV i et leserinnlegg

Nordkapp SV er dypt bekymret over at den politiske ledelsen, ledet av ordfører Jan Morten Hansen (Ap), nå legger opp til ny behandling av sak om områderegulering av Nordkapp-halvøya, og dermed setter til side rettsavgjørelser i Nordkapp-saken.

--Forrige kommunestyre i Nordkapp (2019-2023) gjorde en rekke vedtak for å stanse ulovlighetene på Nordkapp-platået og sikre allemannsretten på Nordkapp. Nordkapp kommune ble som følge av dette saksøkt av Scandic Hotels AS. Etter at Scandic tapte på alle punkter i tingretten trådte staten ved Regjeringsadvokaten i lagmannsrettens ankebehandling inn som part på kommunens side i saken. Rica Eiendom AS trådte inn som part på saksøkers side. Scandic tapte på alle punkter, da retten slo fast at Nordkapp-platået ikke er privat innmark og at avgiftsinnkreving som ble praktisert av Scandic var ulovlig. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom av 25. november 2022 ved å avvise klagen fra Scandic Hotels AS. Denne rettskraftige avgjørelsen burde være retningsgivende for Nordkapps fremtidige poltikk og praksis. Det har styret i Nordkapp SV skrevet i et leserinnlegg. 

--Nordkapp SV oppfatter at den nye politiske ledelse ved ordføreren vil berede grunnen for at Scandic og Rica skal få vinne fram i sin kamp for omgåelse av dom fra tingretten, lagmannsretten og avvisning av klagen i høyesterett, og lykkes med en fullstendig privatisering av Nordkapp-platået, har SV skrevet i leserinnlegget. 

Nordkapp SV oppfordre den politiske ledelsen å revurdere sin beslutning om å sette opp saken til ny behandling i kommunestyret og respektere rettsvesenet avgjørelser. Dersom saken nå tas opp til ny behandling vil dette være en forakt for grunnloven og hele maktfordelingsprinsippet som nasjonen Norge er tuftet på, ifølge Nordkapp SV. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS