Enighet om Reindriftsavtale
Produksjonstilskuddet og kalveslaktetilskuddet er særlig prioritert i avtalen for perioden 2024/2025. (Illustrasjonsfoto)

Enighet om Reindriftsavtale

Avtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.02.2024 18:00

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble fredag enige om ny reindriftsavtale for 2024/2025.

Den inngåtte avtalen har en ramme på 225 mill. kroner. Dette er en økning på 25 mill. kroner fra inneværende avtale, og utgjør en prosentvis økning på 12,5 prosent. Siden reindriftsavtalen ble etablert har det ikke vært tilsvarende økning av rammen, ifølge Landbruks- og matdepartementet. 

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen 2024/2025 er direkte tilskudd, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning, og beredskap. Hovedprioriteringene styrker rammevilkårene for de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet.

De direkte tilskuddene øker med 16,55 millioner kroner. Produksjonstilskuddet og kalveslaktetilskuddet er særlig prioritert. En prioritering av de direkte tilskuddsordningene støtter opp om de reineierne som har målsetting om økt produksjon og verdiskaping. Samtidig gir en prioritering av de etablerte direkte tilskuddene den nødvendige stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS