Åpne skuterløyper i Nordkapp
Det er nå gode muligheter for å kjøre snøskuter på Magerøya. (Illustrasjonsfoto)

Åpne skuterløyper i Nordkapp

Nordkapp kommune har åpnet snøskuterløyper for ferdsel.
Sport
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.02.2024 12:00

Av ni skuterløyper i Nordkapp er fem av løypene åpnet for ferdsel. 

De åpne løypene er nummer én, to, fem, seks og åtte. 

Kommunens beskrivelse av løypene: 
Løype 1: «Fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune». 

Løype 2: «Fra løype 1, sør for Store Strandvatnet, over vannet, langs vest for E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet og løype 4». 

Løype 5: «Fra Austerelva på vegen opp mot Honningsvågsfjellet, tar av vestover fra vegen ved høyspentlinja og følger Forsvarets vintervegtrasé, først vestover, så nordover langs østsiden av Guhkesgielas, over fylkesvegen sør for Gjesværkrysset, så nordover langs vestsiden av europavegen til Runvatnet og løype 6 ved Skarsvågkrysset». 

Løype 6: «Fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langsmed E69 til Nordkapplatået». 

Løype 8: «Fra parkeringsplass ved Gjesvær til Russelva, via Larsvatnet, Holmevatnet, Storskogvatnet og Svartvatnet. Videre følger løypen høyspenttrasé til vann 145 moh. Langs sørsiden av fv 8038, via Nedre og Øvre Risfjordvatnet til Skadjavárri, videre krysser løypen fv 8038 og går via vann 231 moh. følger så nordsiden av fv 8038 til løype 5». 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS