Foreslår søknad om 200 000 kroner til ungdomsfiske
Nordkapp kommunestyre skal behandle sak om ungdomsfiske. (Arkivfoto)

Foreslår søknad om 200 000 kroner til ungdomsfiske

Kommunedirektøren foreslår å bruke 500 000 kroner på ungdomsfiske, selv om en del av pengene fra staten.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.02.2024 20:00

Kommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune søker om 200 000 kroner til ungdomsfiske. 

Regjeringen har utlyst to millioner kroner rettet mot kommuner som legger til rette for at unge mellom 12 og 25 år kan skaffe seg verdifull erfaring innen fiskeriene.

I saken kommunestyret skal behandle 15. februar, foreslår kommunedirektøren at kommunestyret bevilget inntil 500 000 kroner til formålet, under forutsetning av at det oppnås tilstrekkelig annen offentlig delfinansiering.

Kommunens andel til ungdomsfiske, inntil 300 000 kroner, tas fra disposisjonsfond, ifølge kommunedirektøren forslag. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS