Evaluering av ferskfiskordningen
Dagens ferskfiskordning har hatt flere utilsiktede effekter, blant annet fiskes det småhyse på sommeren for å utløse bonus på torsk. (Illustrasjonsfoto)

Evaluering av ferskfiskordningen

Nærings- og fiskeridepartementet vil gjerne ha innspill fra næringsaktører.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.02.2024 01:30

Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en nytte-kostnadsanalyse som har sett på kysttorskreguleringene og ferskfiskordningen i sammenheng.

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote.

Dagens ferskfiskordning har hatt flere utilsiktede effekter. Blant annet fiskes det småhyse på sommeren for å utløse bonus på torsk. Disse hyselandingene er ofte av så dårlig kvalitet at de går til oppmaling.

Intensjonen med ferskfiskordningen er å flytte kvantum ut av vintersesongen og forskyve landingene utover året. Det innebærer at sjømatindustrien i områder hvor torsk er tilgjengelig utenfor sesongen høster en gevinst på bekostning av industrien i områder der fisken er tilgjengelig i sesongen. På grunn av disse fordelingseffektene er ordningen omdiskutert.

Næringsaktørene og andre interesserte oppfordres til å sende innspill om rapporten. Forslagene fra rapporten skal etter planen følges opp i det ordinære løpet i reguleringsmøtet til høsten, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS