Frykter besøksbidrag kan gå utover allemannsretten
Retten til å ferdes fritt i naturen betyr mye både for nordmenn og turister som besøker Norge. (Foto: John Petter Nordbø)

Frykter besøksbidrag kan gå utover allemannsretten

Norsk Friluftsliv frykter for allemannsretten.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.02.2024 16:00

Norsk Friluftsliv frykter ny løsning for besøksbidrag kan gå ut over allemannsretten. 

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag. Norsk Friluftsliv mener dette ikke må gå utover gratisprinsippet i naturen. 

Regjeringen ønsker å gjennomføre pilotprosjekter med lokale besøksbidrag, og skisserer en løsning der kommunene i samarbeid med næringslivet kan tilpasse innretningen etter lokale behov. Nordkapp er en av kommunene som ønsker å være en pilotkommune. 

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv frykter forslaget kan gå ut over allemannsretten, dersom det ikke følger med tydelige nasjonale retningslinjer for hva kommunene kan kreve betalt for og hva midlene skal brukes til.

–--Stadig flere gleder seg over å besøke norsk natur. Dette kommer imidlertid ikke uten en pris, og høyt press på mye besøkte destinasjoner kan fort bli en belastning på natur og lokalsamfunn. Nå er det viktig at vi finner gode løsninger som ikke går ut over allemannsretten, den retten vi alle har til å ferdes i naturen uten å måtte betale for det, sier generalsekretær Bente Lier i en pressemelding. 

Hun presiserer at stikkord her er besøksforvaltning, informasjon og opplæring om hensynsfull ferdsel.  

Må unngå å sende regningen til turgåere
Norsk Friluftsliv anerkjenner at finansiering av fellesgoder som toaletter, søppelkasser og vedlikehold er en utfordring, og støtter at turistnæringen skal bidra til å dekke disse kostnadene. Kommunene har allerede i dag lov til å ta en begrenset avgift for å dekke kostnader til etablering og drift av fellesgoder som toaletter, parkering eller lignende.

Friluftsloven er tydelig på at denne ikke kan være høyere enn hva det koster å drifte disse fasilitetene. Det er altså ikke lov å tjene penger på bruk av naturen.

Norsk Friluftsliv frykter at dersom dette nå uthules, kan destinasjonene gjøre folks bruk av naturen til en inntektskilde for kommunen. Det vil bryte med det norske prinsippet om at naturen skal være like tilgjengelig for alle, som har røtter helt tilbake til Magnus Lagabøtes Landslov.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS