Reiseutgifter skal ikke hindre pasienter
Politikere og medlemmer i Nordkapp SV. (Arkivfoto, Nordkapp SV på Facebook.com)

Reiseutgifter skal ikke hindre pasienter

Årsmøtet i Nordkapp SV diskuterte Pasientreiser.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.02.2024 01:30

Årsmøtet i Nordkapp SV mener at det i det videre arbeidet med regelverket for Pasientreiser, må skilles mellom aktiv behandling og undersøkelser. 

Årsmøtet i Nordkapp SV mener at reiseutgiftene må ikke være til hinder for at pasienten kan motta nødvendig undersøkelse eller behandling. 

Årsmøtet i Nordkapp SV mener pasientreiseordningen må tilpasses de geografiske og klimatiske forhold som Finnmark er en del av. Regelverket må kunne sikre pasienter reiser til helsehjelp i de tilfeller hvor det meldes værutfordringer som kan påvirke viktige helsereiser.

Årsmøtet i Nordkapp SV mener utgifter til nødvendig hotellopphold må dekkes av Pasientreiser. 

Nordkapp SV avholdt årsmøte, fredag 2. februar. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS