Råd fra Kystverket til Nordkapp kommune
Kystverket, bygningen i Honningsvåg. (Illustrasjonsfoto)

Råd fra Kystverket til Nordkapp kommune

Kystverket har flere ønsker når Nordkapp kommune skal arbeide med kommuneplanen.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.12.2023 11:00

Kystverket oppfordrer Nordkapp kommune til å vektlegge planlegging som handler om risiko og beredskap mot akutt forurensning og ulykkeshåndtering. 

Tenker kommunen seg nye fiskerihavner med fiskerihavnekrav, vil disse konkurrere om nasjonale tildelinger. Det er derfor viktig at havneplaner blir grundig dokumentert, og at nytte- og kostvurderinger er en vesentlig del av utredningene. Det har Kystverket skrevet i et brev til Nordkapp kommune i høringen om oppstart av arbeid med planstrategi 2023-27 og planprogram for kommuneplanen. 

Kystverket vil på generelt grunnlag oppfordre Nordkapp kommune som kystkommune til å fokusere på sin identitet og historie innenfor fiske, fangst og maritime næringsliv som en føring for framtidig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. Tilstrekkelig næringsareal med sjøtilgang og god infrastruktur på land er av stor verdi for det maritime næringslivet, ifølge brevet fra Kystverket. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS