Torskefisket tar seg opp
Økning for fisket av torsk. (Illustrasjonsfoto)

Torskefisket tar seg opp

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 05.12.2023 23:30

Omsetningen av fersk torsk i uke 48, mandag 27. november til søndag 3. desember, var på 1 280 tonn til verdien 35 millioner kroner. 

--Garn og line/autoline stod for 430 tonn på hver av dem, og snurrevad for 380 tonn, kvanta under 25 tonn på andre redskap. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang. 

Det meste av line/autolinefangstene ble levert i Øst-Finnmark, 370 tonn, mens for garn var det Troms og Vest-Finnmark som dominerte med henholdsvis 220 og 170 tonn.

Snurrevadfangstene ble i hovedsak levert i Finnmark med 170 tonn i Øst- og 190 tonn i Vest-Finnmark.

Totalt fordeler fangstene seg geografisk med 550 tonn i Øst-Finnmark, 430 tonn i Vest-Finnmark, 240 tonn i Troms og 40 tonn i Vesterålen. Kvanta under 20 tonn i resterende soner.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS